Liên hệ

Trụ sở

CN TP HCM

Điện thoại

Fax

Di động

Website

Email

: 420 Bạch Đằng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

: 2697 QL1A, P An Phú Đông, Q12, TP HCM

: 028 3719 8858 - 0256 381 1805

: 028 3719 8850 - 0256 381 6507

: 0914 088 188 - 0905 721 099

: http://www.hunglongthep.com

: hunglongthep@gmail.com